Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Psikiyatri

Hastane/Fakülte: 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Psikiyatri
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Bursa
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08.00-17.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
40
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet : 3500 Döner : 600 Nöbet : 1500 Toplam : 5500
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 prof, 2 doç, 11 asistan, uzman yok
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 5 ila 1 arasında kıdeme göre değişiyor.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Ayda birkaç kez EKT
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ortalama yılda 3 adet
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Yeterince geniş bir coğrafyadan gelen farklı hasta çeşitlerini görmek mümkün.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
İlaç ve terapi çalışmaları oluyor ve bunlara katılıyoruz.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Standart bir olanak yok. Kendi çabamızla yurtdışına bir başvuru yapar ve kabul alırsak idari bir izin sorunu yaşanmaz.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Her TUS dönemi için 1-2.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
4 Ay Çocuk Psikiyatrisi, 3 Ay Nöroloji.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem bir işbölümü unsuru olarak vardır. Diğer bir asistana yaptırım gücü yoktur.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Yaklaşımları sıcak ve iyi. Ellerinden geldiğince her konuda yardımcı oluyorlar.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
1 ayını dolduran her asistan hasta takibine başlar. Kıdemliler ve hocalar danışman/süpervizör olarak yardımcı olur.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Psikiyatride çalışmanın zihinsel bir yorgunluğu olsa da aile hayatı ve özel hayata ayrılabilen zaman açısından diğer branşlara kıyasla çok iyidir.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Her bölüm ve her hastanede olduğu kadar hasta, hastane, idare kaynaklı sorunlar olur. Çözümsüz bir sorunla karşılaşmadım.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Türkiye ortalamasının üzerinde diye düşünüyorum. Daha iyi olabilir, düzeltilecek eksikler mutlaka vardır.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Psikiyatri "tıp" içinde normalden farklı bir bölümdür. Tercih ederken iyi düşünmek lazım, fiziksel değil zihinsel yorgunluk ön plandadır.