TUS ve Askerlik

Askerlik bir sağlık zaafiyeti olmadığı sürece zorunludur. Üniversite mezunu herkesin olduğu gibi
hekimlerin de mezuniyet sonrası 2 yıl tecil süresi bulunmaktadır. İhtisas eğitimine geçilmediği sürece
bu sürenin sonunda belirtilen celp dönemlerinde askere gidilir. Ancak bu 2 yıllık süre kabaca 4 TUS’u
kapsar. TUS’u kazananlar, kazandıkları yere kayıt yaptırabilmek için ÖSYM kazandınız internet çıktısı
belgesi ile birlikte askerlik şubelerine başvurarak ve 3 aylık tecil evraklarını alarak kayıt yaptırabilirler.

NİSAN 2015 TUS KILAVUZU’na göre uzmanlık eğitimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimiyle
ilişikleri kesilenler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen
askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre
içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine kaldıkları yerden devam eder.