Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji

Hastane/Fakülte: 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Tıbbi Patoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Eskişehir
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:00-19:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
-
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
-
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:2800 Döner:800 Nöbet: Toplam:3600
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
5 profesör 3 yard. Doç. 7 asistan hekim
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
haftada 2
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
pek yapılmıyor
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
yok
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
rotasyon yapılmıyor
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
kıdem bir miktar önemli
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
orta düzeyde
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
çok sık verilmiyor
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
olumsuz etkiliyor
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Evet stresli. Kişisel faktörler, hocalarlaolan sorunlar stres yaratıyor. Pek başa çıkamıyoruz.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
kötü
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Asistan olmayı bir kez daha düşünmelerini öneriyorum. Hasta muayene etmeyi seviyorlarsa aile hekimi olarak kalmalılıar.