Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Halk Sağlığı

Hastane/Fakülte: 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Halk Sağlığı
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Eskişehir
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
hayır
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Düşük
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:2980 Döner:575+700 Nöbet: Toplam:4125
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
4 prof 1 yrd.doç 13 asistan hekim
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Çok Az
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1-2
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
İyi bir düzeyde.eğitim seminerleri mevcut.Saha çalışmaları aktif yapılıyor.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Aktif olarak yapılıyor.Asistanlar da sürekli içinde yer alıyor
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
ortalama 2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
6 ay saha rotasyonu 2 ay enfeksiyon 2 ay pediatri 2 ay kadın doğum 1 ay kardiyoloji 1 ay göğüs 1 ay psikiyatri
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
En kıdemlisinden en çömezine herkes eşit şartlarda
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Sunuluyor gayet iyi
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Nöbetimiz olmadığı için olumsuz etkilemiyor
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
hayır
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Bence iyi şartlara sahip.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Klinik bir branşta olma fikrini hasta görme isteğini arkalarında bırakıp gelecekleri için ne istediklerininden emin bir şekilde bu bölümü yazmalaını tavsiye ederim