Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji

Hastane/Fakülte: 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Dermatoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Eskişehir
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
yaklaşık 60
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:5400
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 doçent 3 asistan 1 öğretim görevlisl 1 yardımcı doçent
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 8 gün. Çok rahat diğer bölümlere kıyasla mükemmel diyebiliriz.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
yok.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda ortalama 2
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Eskişehir’e göre klinik tanı ve tedavi yöntem açısından zenginiz fakat Türkiye kıyaslandığında daha gerideyiz.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Evet yapılıyor fakat yeterli değil, bende aktif biçimde katılıyor.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
hayır yok
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
senede 1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Evet yapılıyor fakat yeterli değil, bende aktif biçimde katılıyor.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemlidir. Herkes kıdemine bağlı davranır.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Sevecen bir yaklaşımları var her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet sunuyorlar.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Evet. İlk senemde bir çok vakayla ilgilendim bir tane örnek vermem gerekirse Stevens-Johnson sendromu ile ilgili vakam oldu ve daha bir sürü.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Aile hayatıma hiç vakit ayıramıyorum.Eşimle sürekli bu konu da kavga ediyoruz.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Evet. Hasta sayısı çok fazla ve hoca baskısı beni çok yoruyor. Psikiyatrik destek alıyorum.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Çok daha avantajlı ve geleceği açık olan bir bölüm.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Bizim fakültemizi tercih etmesinler daha gelişmiş bir fakülte tercih etsinler.