Dumlupınar Tıp Fakültesi - İç hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
İç Hastalıkları
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Kütahya
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
07.30-18.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
40- 50
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:1900 Döner:1900 Nöbet:900 Toplam:4500 5000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
2 doçent – 4 yardımcı doçent – 7 asistan hekim
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
3 ya da 4 günde 1
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
1 2 ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Bazı laboratuvar tetkikleri ve radyolojik tetkikler açısından yetersiz
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Vaka ve makale sunumları ayda 1(yaklaşık) yapılmakta
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
hayır
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Göğüs hastalıkları, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, radyoloji rotasyonları olacak
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
kıdem ilişkisi yok
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
pratik için yeterli fırsat sunuluyor
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Poliklinikte kendi başımıza hasta bakabiliyoruz
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Her asistan hekim gibi nöbetler dolayısıyla ve mesai saatleri açısından zorluklar olmakta
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Bazen hasta yoğunluğu ve ciddiyeti nedeniyle stresli olabiliyoruz. Diğer asistan hekim arkadaşlarımdan yardım isteyerek böyle dönemleri atlatabiliyoruz.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Yeni bir fakülte ve yeni bir bölüm olduğu için daha iyi yerler olduğunu düşünüyorum.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Yan dalların hepsi olmadığı için bunu bilerek tercih yapmalarını öneririm.