Dumlupınar Tıp Fakültesi - Genel Cerrahi

Hastane/Fakülte: 
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Genel Cerrahi
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Kütahya
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08:00 17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
bazen
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
--
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:2800 Döner:2000 Nöbet:1300 Toplam:5000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 profesör – 1 doçent – 3 yardımcı doçent – 2 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
7 nöbet/ ay
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
80
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
ayda 4
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Hasta sayısı diğerlerine kıyasla az olsa da vaka çeşidi fazla ve tetkik/tedavi açısından ve tıbbi açıdan üst düzey yaklaşılıyor; ancak hastanede bazı teknik yetersizlikler mevcut. Çevre illerden bu eksikliği tamamlıyoruz. (PET-CT , laboratuvar)
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Poster sunumu, Klinik araştırma, Hayvan deneyleri, Vaka(olgu) raporları. Bunlarla ilgili makaleler yazılıyor, aktif olarak katılıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Henüz böyle bir bilgi alamadım.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
yok
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Anestezi 2 ay, patoloji 1 ay. İlk sene için.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemli; ancak sayımız yetersiz.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Öğretim üyeleri/görevlileri yeterli düzeyde pratik yapmamızı sağlıyor. Ancak asistan sayımız yetersiz olduğu için verim alamıyoruz.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
1. Aydan itibaren her türlü vakayı servis ve ameliyathanede preop/postop takibini yapıyoruz. Ameliyatlarda 1. Asistan olarak; bazı vakalarda da 1. Operatör olarak vakaya eşlik ediyoruz.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Sosyal hayatım ve ailemi göremiyorum. Süre oldukça az.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Hastane ortamı; hastalar, hastalıklar (özellikle onkoloji ve morbiditesi fazla olan iler yaş vakalar), hasta yakınları, hastane yönetiminin tutumu stres faktörü olarak çok önemli
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Daha fazla operasyona katılma şansımız var. Ancak sayımız yetersiz olduğu için hasta takibi oldukça yorucu oluyor. Poliklinikte çalışma imkanımız neredeyse hiç yok !!!
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Cerrahiyi sevmiyorlarsa tercih etmemelerini öneririm. Puanlarının yettiği bölümleri seçen birçok kişi ilerde ya mutsuz oluyor ya da bölümden istifa ediyor !