Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Tıbbi Biyokimya

Hastane/Fakülte: 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Tıbbi Biyokimya
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Sivas
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08.00-17.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Hayır.
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
Yok.
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:3150 Döner:1100 Nöbet: Toplam:4250
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 prof, 1 doç, 4 yrd doç, 2 asistan hekim, 2 doktora asistanı
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Nöbet yok.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
yapmıyor
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1.
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Diğer hastanelerin laboratuarları hakkında geniş bilgi sahibi değilim ama bildiğim kadarıyla laboratuar olarak iyi düzeydeyiz.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Orta düzey.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Bilgim yok.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Son beş sınavdır asistan kadrosu yok.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Dahiliye Pediatri Nükleer Tıp Mikrobiyoloji
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Çok önemli değil.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Asistan hekimlere yaklaşım iyi düzeyde ama bazen bozulduğu oluyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Biyokimya bölümü, klinik bölümlere göre daha rahat ama mesai saatleri içinde yoğun oluyor, yoğunluk bazen değişiyor ama asistanın çalışma şartları ve iş tanımı tarifi net olmadığından hiçbir zaman garanti yok, şartların her an değişebilir olduğunu biliyorsunuz ve bu da stres oluşturuyor. Asistan yetersizliği sebebiyle şu an gece nöbeti yok ve bu da aile ve özel hayata olumlu etki yapıyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
İş yoğunluğu stres oluşturuyor.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta düzey.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Hasta görmek istemeyen, daha az yanılmak isteyen ve uzmanlığında rahat etmek isteyen, hastalıkların patolojik temellerine meraklı ve araştırmayı seven hekimler için çok uygun bir bölüm.