Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Nükleer Tıp

Hastane/Fakülte: 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Nükleer Tıp
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Sivas
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:4000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 profesör, 1 yardımcı doçent,1 asistan hekim
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Nöbet tutmuyorum.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Hasta populasyonundan dolayı hasta sayısı çok yeterli değil ancak klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından orta standartlardadır.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Orta çaplı çalışmalar yapılmaktadır. Evet katılıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Şu an bilmiyorum.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Nükleer Tıp ülke genelinde her yıl değişmekle birlikte yaklaşık 5-6 asistan alır.(Nisan-Eylül dahil)
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Evet. Endokrinoloji yaklaşık 1 ay, radyoloji yaklaşık 4 ay.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Şu anda tek asistanım.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Yaklaşım resmi çerçeveler içerisinde olmakla birlikte sıcak bir ortamın olduğunu söyleyebilirim.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Şu anda 2 aylık asistan olarak tam anlamıyla tek başıma rapor yazmıyorum.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Bekarım. Bu yüzden olumsuz yönde herhangi bir etkisi yok.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Hayır.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Biraz yetersiz ancak, sahada yeterli kalitede nükleer tıp hekimliği yapılabileceğini düşünüyorum.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Kişilik özelliklerine bağlı olarak değişebilen bir yaklaşım sorusu olduğunu düşünmekle birlikte, şayet ortalama bir maaş, nöbetsiz ve icapsız bir bölüm istenirse gayet tercih edilebilecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ancak hedefiniz çok para kazanmak ise hasta ile diyaloğunuzun daha fazla olması ise diğer klinik branşlar seçilebilir.