Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Göz Hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Göz Hastalıkları
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Sivas
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08.00-17.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
35-40
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:1900(Asistan yurtdışından gelmiş, normalde ~5000 tl)
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 profesör 2 yrd. Doç 6 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Çok Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
3 günde 1. Nöbetler yoğun.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Ameliyatlara katılmıyorum.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
3 haftada 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
orta
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Yapılıyor ama katılmıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Bilmiyorum.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Düzensiz. Bazen 2-3 tusta 1. Bazen her tusta 1-2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Hayır.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Önemli. Fakültede kıdemin en çok önem verildiği bölüm.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Yaklaşım soğuk ama güzel. Fırsatlar sunuluyor.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Yeni başlayan asistan sayısına ve gelme zamanına bağlı. Ne kadar çok asistan gelir, o zaman vaka alma oranın yükselir.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Olumsuz etkiliyor. Özel hayat ve sosyal aktiviteye zamanımız kalmıyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Stresli. Günlük hasta sayısı fazlalığı,hastaların saygısızlığı kötü etkiliyor.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Fena değil.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Sabır çok önemli. Sabır yüksekse gelsinler.