Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Anestezi ve Reanimasyon

Hastane/Fakülte: 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Anestezi ve Reanimasyon
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Sivas
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08.00-17.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet.
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
50
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet :3100 Döner :1300 Nöbet :1400 Toplam :5800
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 prof 2 doç 1 yrd doç 19 asistan hekim
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Toplamda 6 nöbet/ay.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Tüm ameliyatlara giriyoruz.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Yılda 1 defa
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Hasta profili çok geniş. Anestezi adına birçok metod uygulanıyor. Sadece diğer yerlere kıyasla oranı azdır. Yoğun bakım ise çok zengin hasta populasyonu var ancak klinik anlamda biraz eksik.(tedavi ve tanıda biraz eksik.)
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Bilimsel çok çalışma yok. Genelde herkes tez çalışması dışında ayrı bir bilimsel çalışmaya dahil olmuyor.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Yok diye biliyorum.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
İstedikleri toplam 10-verilen toplam 4-6
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Rotasyon mevcut. Kardiyoloji 1 ay Pediatrı 1 ay Göğüs hastalıkları 1 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem olmazsa olmaz.(ancak eskisi kadar katı değil, yani saygı mutlaka olacak ancak herkes düşüncesini bu saygı çerçevesinde söylüyor.)
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Bize imkanlar tanınıyor.Birebir eğitim almamız noktasında sıkıntı olsa da istediklerimizi yapmamız noktasında engel olunmuyor.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Bizde yaklaşık 6 aylık asistan basit vakaları tek almaya başlar(iskemi,apandisit, tonsillektomi…) ancak kıdem ve derece arttıkça vakaların zorluğu da artıyor. Kısaca 4 yıllık bir asistanın olmadığı tek vaka transplantasyon(o da burada olmadığından)
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Eşim de asistan olduğundan birbirimizi görsek yeter der haldeyiz. Anne ve babaları ise 2 3 ayda bir görebiliyoruz. Yani sosyallik de zor. Eşimi görebileyim yeter.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Anestezi strestir zaten. Uğraştığınız hastalara her an her şey olabileceğinden her zaman tetikte olmalısınız. Stres yapmamanın yolu kanaatimce kendine güvenle oluyor bu da kişisel gelişime bakıyor.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Ortadayızdır diye düşünüyorum. Buradan çıkınca kendi adıma diyebileceğim yeterli olarak gidiyoruz. Ancak geliştirmemiz gereken şeylerin de az olmadığının farkındayız.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Anestezi güzel,geleceği de var. Sonuçta yoğun bakım ve algoloji yan dalları mevcut. Çoğu zaman yaptığınız şeyler tatmin ediyor. Ama en önemlisi kişinin kendisi. Yani rahat kişiliklerin pek yapabileceği bir bölüm değil. Heyecanı seviyorsan şiddetle tavsiye ederim.