Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Anatomi

Hastane/Fakülte: 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Anatomi
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Sivas
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:00-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Hayır.
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
hasta muayene etmiyorum.
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Düşük
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet :3500 Döner :500 Nöbet : Toplam :4000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
2 profesör 1 doçent 1 uzman 2 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Az
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Nöbet yok.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Bilimsel çalışma yapılması düşük fakat katılıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
bilgim yok.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
---
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Histoloji-embriyoloji 3 ay Radyoloji-2 ay Adli Tıp 1ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Çok önemli değildir.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Yaklaşım güzel. Evet.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
İyi. Olumsuz etkilemiyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Hayır.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Tercih etmeyin.