Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Adli Tıp

Hastane/Fakülte: 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Adli Tıp
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Sivas
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08.00-17.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
4
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet::3700 Döner :600 Nöbet:-- Toplam :4000-4500
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 prof, 1 doç, 1 yrd doç.
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Nöbet yok.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Ameliyat yok.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda bir.
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Evet zengin, vaka sayısı fazla.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Seminerler, olgu sunumları, poster çalışmaları yapılıyor. Katılıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Bilgim yok.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
ortalama 2.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Patoloji 6 ay Psikiyatri 2 ay Çocuk Psikiyatrisi 2 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Cerrahi branşlar kadar olmasa da önemlidir.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Yaklaşımları iyi. Pratik için yeterli fırsat yok.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Veriliyor. 6. ayımızda verilmeye başlanıyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Etkilemiyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Evet, ortam koşulları stresli.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta seviyede buluyorum.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Çalışmış olduğum bölümü tercih etmek isteyenler için önerim; avantajları da var dezavantajları da.