Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-Tıbbi Patoloji

Hastane/Fakülte: 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Tıbbi Patoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Manisa
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
Değişken ama genelde 08.00 ile 18.00-18.30 arası
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
-
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
-
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet : 3200 Döner : 700 sabit, 900-1000 arası performans Nöbet : Toplam : 4900
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
5 profesör 1 uzman 6 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
-
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Her hafta olgu sunumu / makale / seminer var. Her asistan yılda 1 seminer, 1-2 makale sunumu yapıyor. Olgu sunumlarında da her hafta birkaç asistan ilginç olgu durumuna göre sunum yapıyor.
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Şu anda nükleer patoloji yok bölümümüzde. Ancak moleküler biyoloji şu anda sınırlı sayıda merkezde, büyük üniversitelerde var. Onun dışında yeterli düzeyde.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Tez ve case report dışında fazla çalışmaya katılmıyoruz.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Şu andaki asistan grubundan yurt dışında eğitim alan yok ancak observer olarak yurt dışına gidilinebilir.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Her yıl kontenjan açılmıyor, bu yıl 1 kontenjan var.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
-
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Her asistan farklı bir hocayla farklı bir masada çalışıyor ve 2 ayda bir hoca/masa değiştiriyoruz. Dolayısıyla her asistanın işi diğerlerinden bağımsız. Bu nedenle kıdemin fazla bir önemi yok.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Hocaların yaklaşımları gayet iyi. Sürekli birlikte biyopsi baktığımız için hocalarla yeterli pratik yapıyoruz.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Primer kendi imzamız ile (?) çıkarmıyoruz, bu tüm patolojiler için aynı. Makroskopiyi asistan alır, danışması gerektiğinde hocaya danışır. Ortalama 1 aylık bir gözlem süresi sonunda yeni asistan birinin gözetiminde rutine girer.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Gün içinde yoğun bir çalışma temposu ve akademik etkinlikler nedeniyle yoğum geçiriyoruz asistanlık süresini. Ancak nöbet olmaması ve resmi tatillerin tatil olması avantaj.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Frozen dışında acilimizin olmaması, hastalarla karşılaşmamamız stresi azaltan faktörler. Genel olarak huzurlu bir çalışma ortamımız var.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Hemen hemen her türlü biyopsi ve vakayı görebiliyoruz. Öğretim üyelerine ulaşmamız kolay, eğitimimizin iyi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye genelinde iyi olduğumuzu düşünüyoruz.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Patoloji tıp fakültesinde staj yapılmayan, pek uğranılmayan bir bölüm olduğu için mutlaka bir patolojiye gidip şartları ve yaptığımız işleri görmelerini sonra karar vermeleri tavsiye ederim. Patolojiyi çok rahat bir bölüm olarak düşünerek yazmasınlar. patolojinin akademik yükü çok ağır her konuda ağırlıklı olarak İngilizce olmak üzere bir çok kitabımız var sürekli okumaları ve kendilerini güncellemeleri gereken bir bölüm olduğunu unutmamalılar