Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-Kardiyoloji

Hastane/Fakülte: 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Kardiyoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Manisa
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8.00-16.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
55
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:3000 Döner:1000 Nöbet:1000 Toplam:5000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 prof. 1 doç 1 yrd doç 6 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 8-9. Nöbet koşulları iyi düzeyde.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Ameliyat yapılmıyor. 100’den fazla vakaya anjiyografi ve pacemaker yapılıyor.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Yılda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Yeterli imkanlar mevcut. Büyük üniversitelere kıyasla eksik teknik imkanlar mevcut.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
İş yoğunluğu açısından yoğun olması nedeniyle bilimsel çalışmalara şu an enerji kalmıyor.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
İş yoğunluğu fazla olduğu için yok.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
0-1 Uzun zamandır açmadı.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Hayır
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Cerrahi ve invaziv işlemi olan branşlarda kıdemlilerden çoğu bilgi ve beceriyi alabildiğimiz için saygı, sevgi çerçevesinde kıdem (usta-çırak ilişkisi) oluşmak zorunda.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Gayet iyi. Pratik fırsatları sunuluyor.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
1.yılda perikardiyosentez, geçici pacemaker 2-3. yılda anjiyografi, PTCA 3-4. yılda kalıcı pacemaker
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Asistanlık zor iş. (
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Stres önemli miktarda minimize edilmiş durumda. O da olsa bu iş çekilmez.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Pratik anlamda tatmin edici. Teorik ve bilimsel anlamda yetersiz.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Puanları yetiyorsa büyük üniversitelere gidin. Yetmiyor ise küçük üniversiteler arasında CBÜ yazılabilecek en iyi yerlerden biri diyebilirim.