Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Manisa
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08.00-17.30
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Hayır
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
40
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet : 3280 Döner : 677 Nöbet : Toplam : 7000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
8 prof, 3 doç, 6 uzman, 19 Asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Çömezlik döneminde ayda 10
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Haftada 2 sunum yapılıyor
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Zengin değil. Tetkikler yetersiz.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Orta düzey. Evet.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
yok.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
8
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Dermatoloji Çocuk Cerrahisi Kadın Doğum Psikiyatri
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Önemli değil
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Kısmen
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
İlk aydan itibaren
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Yoğunluk özel hayatımı hafif derecede kısıtlıyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Çok stresli değil.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta düzeyde.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Gerçekten istedikleri bölüm ise gelsinler. Vaka görme açısından zengin bir fakülte. Yoğunluk açısından diğer pediatri kliniklerine göre daha rahat bir ortamı var.