Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-Beyin ve Sinir Cerrahisi

Hastane/Fakülte: 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Manisa
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
07.30-20.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Kıdemliyken hayır, çömezken evet.
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
60
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:2800+500 Döner:1200 Nöbet:1000 Toplam:5500
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
2 prof 2 doç 2 yrd. Doç 1 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Çok Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 20-25 Nöbet
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
50-60
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
2 ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Zengin imkanlara sahip
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Orta düzeyde, evet katılıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Hayır
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
3 senede 1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Kağıt üzerinde yapılıyor. Pratikte gidilmiyor.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemlidir.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Evet, yeterli miktarda
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Türkiye geneline göre en erken dönemde vaka primer olarak veriliyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Kötü etkiliyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Yoğunluk strese yol açıyor.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta düzeyde
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Bir daha düşünün!