Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Radyoloji

Hastane/Fakülte: 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Radyoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Çanakkale
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:30
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
30
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: 3200 Döner: 1200 Nöbet: 1600 Toplam: 6000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 doç 2 yrd doç 4 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
ayda 10-11 kez
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
2-3 ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Tanı tedavi yöntemi açısından oldukça fakir
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Vaka sunum çalışmaları yapılmakta katılmaktayım
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Var. İstendiği takdirde bazı rotasyonları yurtdışında yapabiliyoruz. Ayarlamaları biz asistan hekimler yapıyoruz.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Ortalama 1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Nükleer tıp (1ay)
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Önemlidir. Pratik anlamda kıdemli asistanlara oldukça bağlıyız.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
evet
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
veriliyor
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Sıkıntı oluşturmuyor
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Çok sayıda hasta poliklinikte strese yol açıyor. Kesitsel ile ilgili bölümlerde strese yol açan faktör yok
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
vasat
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Kolay, yatarım diye bu bölümü yazmayın