Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Ortopedi ve Travmatoloji

Hastane/Fakülte: 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Ortopedi ve Travmatoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Çanakkale
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
7:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
80
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: 2300 Döner: 600+1200 Nöbet: 1200 Toplam: 6350
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
2 yrd doc 5 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
3 günde 1, iyi düzeyde
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Günde 5 ayda 100
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Zengin. Hasta populasyonu yaşlı olduğundan artroplazi ameliyatları zengin
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
2 ayda 1 bilimsel yayın Evet katılıyorum
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
yok.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1 ya da 2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Plastik Genel Anestezi Acil
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Önemlidir. Göbekten bağlıyız
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Yaklaşımı iyi fırsat sağlıyorlar.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Veriliyor. Asistanlığa başladığım ilk gün vaka verildi
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Kötü etkiliyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Stresli çalışma ortamı. Farklı branşlarda uğraşmak zorunda olmak.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Vaka çeşitliliği açısından iyi İş disiplini açısından iyi
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Hasta sirkülasyonu fazla. İş yükü fazla olduğundan yorucu bir bölüm, cerrahi branşı sevmeyecek birisi gelmemelidir.