Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Nöroloji

Hastane/Fakülte: 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Nöroloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Çanakkale
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
80
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: 3200 Döner: 800 Nöbet: 1500 Toplam: 5300
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 prof 3 yrd doc 2 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
7 nöbet+23 icap
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Hiç
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Tanı tedavi diğer fakültelere kıyasla orta
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Katılmıyoruz, az sayıda bilimsel çalışma yapılıyor
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
yok
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
2-3 açılıyor ama gelen olmuyor.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
3 ay psikiyatri 3 ay çocuk nöroloji
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Asistan sayısı 1-2 olduğundan kıdem yoktur.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
İşler yürürse sorun yok
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
1. günde tüm vakalar
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Özel hayatı tüketiyori, dolayısıyla özel hayattan bahsedilemez
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Ortam stresli İş yükü, icap , servis, poliklinik… Bu stresle başa çıkmaz zor
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
orta alt
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Nörolojiyi sevmeleri gerekir