Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Hastane/Fakülte: 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Çanakkale
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
30-40
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:5500
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 prof 2 doc 1 yrd doc 5 asistan hekim
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 10 gün
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
60-70
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
2-3 ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Türkiye genelindeki diğer üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin birçoğundan daha kısıtlı hasta popülasyonu karşılaşıyoruz
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Hocalarımız bilimsel çalışmalar yapıyor ve bizlerin de bunlara katılmamızı destekliyorlar.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
yok
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1-2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Evet yapılıyor Üroloji, patoloji, genel cerrahi
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
İş yerinde kıdem önemlidir ve olabildiğince saygımız vardır. İş dışında da arkadaşlığımız gayet iyi ve birbirimizi korumacı şekildedir.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Evet sunuyorlar.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Evet veriliyor. İlk yıldan itibaren vaka yapmaya başlıyorsunuz. Öncelikle küretaj ve CIS gibi daha sık yapılan operasyonlarla başlıyorsunuz.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Aileme ve özel hayatıma daha az zaman ayırmak durumunda kalıyorum
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Evet gayet stres düzeyi yüksek bir işte çalışıyoruz. En önemli nedeni tabiî ki bölümümüz
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta düzeyde
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Yapamayacağınızı düşünüyorsanız hiç gelmeyin