Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Göğüs Hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Göğüs Hastalıkları
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Çanakkale
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
Yatanlarda 20-25 kişi 30-50
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: 3200 Döner: 900 Nöbet: 1500 Toplam: 5600
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
2 prof 1 yrd doc 2 asistan hekim
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 8-10 Asistan hekim sayımız henüz yeterli olmadığı için nöbet sayılarımız net olmuyor. Rotasyonla gelen asistan arkadaşlarımız da listemize dahil olunca 7-8 nöbet yoksa 9-10 nöbet oluyor.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Ortalama düzeyde. Uzmanlık için yeterli bilgi ve beceriyi kazanıyoruz.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Sıkça. Aktif olarak katılıyoruz.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Göğüs cerrahisi Kardiyoloji Radyoloji Dahiliye Anestezi
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Önemlidir ama bilgi beceri aktarma konusunda. Sıcak bir ortamımız var
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Sunuluyor. Hocalarımızla birebir çalışıyoruz
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
4 yıl boyunca hoca denetiminde takipler yapılıyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Olumsuz etkilenmiyor. Nöbetleri saymazsak klasik memur düzeni zaten. Nöbetler olduğunda da çok ağır geçmediği için ertesi güne ağır yorulmalar olmuyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Değiliz
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
ortalama
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Tavsiye ederim. Hocalarla birebir olma kısmı beni en çok cezbeden kısmı