Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hastane/Fakülte: 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Enfeksiyon Hastalıkları
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Çanakkale
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
30
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: 3000 Döner: 650 Nöbet: 1500 Toplam: 5150
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 prof 1 Doc 3 araştırma görevlisi
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
7 nöbet + 8 icap nöbeti
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Haftada 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Vaka sayısı olarak hastane yatak kapasitesi az olması nedeniyle vaka sayısı az olmakla birlikte vaka çeşitliliği olarak enfeksiyon hastalıkları için yeterli
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
-çalışmalar -poster sunumları -Kongrede vaka ve sözel sunumlar -tez çalışmaları
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
ESCMIDD ile yurtdışı eğitim olanağı mevcut
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
İç hastalıkları 6 ay Çocuk enfeksiyon hastalıkları 1 ay Göğüs hastalıkları 1 ay Radyoloji 2 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem ilişkisi var, Ancak nöbet sayıları da dikkate alınmakta. Asistanlar arası ilişkiler iyi ve arkadaşça
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Evet yaklaşım iyi
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Asistanlığın ilk yılından son yılına kadar birebir ilgilenilmesi gereken hatalar yeterli sayıda veriliyor
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
İcap nöbetleri olması nedeniyle sosyal hayat değişebiliyor
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Ortalama düzeyde stres düzeyi
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
ortalama
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Enfeksiyon hastalıklarını seven bir hekim için yeterli eğitim alabileceği ve huzurlu bir ortam