Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Çanakkale
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
40
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: 3200 Döner: 700 Nöbet: 1500 Toplam: 5300
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
2 Doçent 4 yardımcı doçent 11 asistan doktor
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 9 adet Nöbet koşulları iyi
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Yapılmıyor
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Haftada 2
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Diğer fakültelere göre zayıf. Bir çok tetkik çalışılmıyor
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Hocalar araştırma yapıyor bunlara bizi de dahil ediyorlar
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Erasmusa gidilebiliyor
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
4-6
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Kadın doğum 2 ay Çocuk cerrahi 1 ay Çocuk psikiyatri 1 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemli herkes kıdemine göre işini yapar ve kıdemliliğine saygı duyar
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Öğretim görevlilerimiz iyi, ellerinden geleni yapıyor. Pratik eğitim vermeye çabalıyorlar
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Her yıl bilgi düzeyinize uygun zorlukta vakalarla çalışma olanağımız oluyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Yoğun çalıştığım için aileme ayırdığım zaman çok az. Özel hayatıma ayırdığım zaman çok az .
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Stresli bir ortamımız yok
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Diğer pediatrilere göre iş yükü az asistan ortamı keyifli . pratik ve klinik eğitim bir tık geri ama gelişmeye çok açık
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Çocukları seviyorsanız, okuma ve araştırmaya ilginiz varsa geliniz.