Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Aile Hekimliği

Hastane/Fakülte: 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Aile Hekimliği
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Çanakkale
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
Rotasyon değilsen 10-15
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: 3200+700 Döner: Nöbet: 1000-1500 Toplam:3800-5500 arası değişiyor.
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
4 hoca var 1 i aktif(OHAL) 15 civarı asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
1 buçuk yıl rotasyonun de bir bölüm genellikle rotasyonlarda 5-8 arası nöbet tutuyoruz
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1-2
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Aile hekimlerinin rotasyonlarda çalışma şekli diğer bölümlerin durumuna göre değişebilmekte iken çömüde aşağı yukarı standart ve yeterli düzeyde rotasyon eğitimi alıyoruz. Aşırı yogun olmamasına rağmen eğitimi iyi olabilen nadir kliniklerden
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Yeterli – evet İstekli olanların istediği kadar çalışma yapabileceği bir bölüm
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Bölümün özel girişimi olmamakla beraber aile hekimi forumu gibi bir oluşum ( WUNCA) üyeliği ile değişim olanakları mevcut
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
2-5
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
4 ay dahiliye 4 ay kadın doğum 5 ay pediatri 2 ay psikiatri 1 ay genel cerrahi 1 ay kardiyo 1 ay göğüs Olmak üzere 1.5 yıl
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem ilişkisi minimal düzeydedir
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Evet
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Evet Çömezler <6 ay -1 yıl yanında kıdemli olsa da primer hasta bakarlar
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
mükemmel
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Rotasyon harici stres azdır
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Ortalamanın çok üzerinde
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Aile hekimi olmak isteyen için kesinlikle öneririm