Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Nöroloji

Hastane/Fakülte: 
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Nöroloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Özel
Şehir: 
İstanbul
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08.00 – 17.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
80
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet : 3380 Döner : Nöbet : 1200 Toplam : 4500
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 profesör 5 uzman 2 doçent 4 asistan 1 yardımcı doçent
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
-Ayda 7 -Servis (acil nöbetleri) yoğun
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Zengin İnme konusunda tanı ve akut tedavi yöntemleri açısından oldukça iyi düzeyde. 7 gün 24 saat yoğun bakım yer koşulu sağlandığı sürece IU trombolitik ve trombektomin yapılmaya çalışıyor.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Bilmiyorum
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Asistan sayısı yeterli olmadığı için bu imkandan faydalanan olmadı.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Son 3 yıldır asistan kadrosu açılmadı.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Dahiliye 2 ay Endokrinoloji 1 ay Radyoloji 1 ay(normalde 3 ay) Çocuk nörolojisi 1 ay ( normalde 3 ay) Kardiyoloji 1 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Uzun zamandır asistan almadığı için kıdem farkı kalmadı
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Sunuluyor. Ancak yoğun olması sebebiyle yeterince faydalanmıyor.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
İlk yıldan itibaren veriliyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Özelliklerde ilk yıllarda nöbet sayısının daha çok olması sebebiyle sosyal hayat geri planda kalıyor.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Çalışan kişiler hoca-uzmanlar-asistanlar arası ilişki oldukça iyi olması sebebiyle iyi bir bölüm. Ancak nöroloji hasta profili acil servisin yoğunluğu sebebiyle stresli
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Nöroloji olarak orta düzeyden daha iyidir. Özellikle inme alanında birçok fakülteden çok daha iyidir. İstanbul’da merkezi bir lokalizasyonda olmamız sebebiyle vaka çeşitliliği de çok . Ancak özellikle EEG alanında eğitimimiz zayıf
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
- Nöbetler çok yoğun Acile en çok inen ilk üç bölümden biriyiz ve bu göz önüne alınmalı - Nöroloji yoğun bakım ünitemizin olması bu alanda da hasta takibi pratiği sağlamakta