Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Beyin ve Sinir Cerrahisi

Hastane/Fakülte: 
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Hastane/Fakülte Türü: 
Özel
Şehir: 
İstanbul
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
07.00 – 18.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Bazen
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
-
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet : 3300 Döner : Nöbet : 2000 Toplam : 5300
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 uzman, 4 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
3 günde 1
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
30
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Haftada 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Teknolojik imkanları çok iyi
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Fikrim yok
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Fikrim yok
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Değişken
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
-Radyoloji -Anestezi -Nöroloji -Acil tıp
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Diğer kıdemlilere göre daha iyi
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Evet
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
-
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Tek yaşıyorum
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Sigara içiyorum
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Normalin biraz üstü
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
-