Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Tıbbi Biyokimya

Hastane/Fakülte: 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Tıbbi Biyokimya
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Erzurum
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08:30-16:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
HAYIR
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
-
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:3000 Döner:2000 Nöbet:400 Toplam:5400 TL
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
9 Profesör 1 Yardımcı Doçent 3 Asistan Hekim
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 7 gün ancak 16:00-24:00 arası (yani sekiz saatten 7*8=56 saat). Hafta sonu nöbet yok.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Yılda iki kez seminer (ya da bir seminer bir makale)
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Tanı ve tedaviye yönelik işimiz yok. Ancak laboratuvardaki otomotize cihazlarla ilgili eğitimimiz biraz eksik kalıyor. Her hafta cihaz başı eğitim veren fakülteler olduğunu biliyorum.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Poster, makale, proje çalışmaları yapılıyor. Şu anda posterimi bir kongreye yolladık. Kıdemlilerininden Tübitak projesi olanlar da var.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
-
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Dahiliye Pediatri Nükleer Tıp Hemotoloji
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdemliler ile aramızda alt-üst kavramı yok ama tabi ki bilgi düzey ve tecrübelerinden saygılı şekilde faydalanıyorum.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Doktora öğrencileri ve TUS öğrencileri karışık. TUS öğrencilerine daha geçici olarak bakılıyor.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Vaka yapmıyoruz. İlk 8-9 ay morfoloji binasında temel biyokimya dersleri alıyoruz. 2.-3. Yıllarda genellikle hastanede klinik biyokimya ile iç içeyiz. (Cihaz, onay, hasta sonuç yorumu).
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
İşten döndüğümde kendimi yorgun hissetmiyorum.Kendime ait odam mevcut.Bilimsel çalışma yapma imkanım var. Ancak önceliğin doktora öğrencilerine verildiğini düşünüyorum. Ayrıca farklı bölümlerden gelen kişilerin dahil olmasını adaletli bulmuyorum.(Fakülte, sınav zorluk ve seviyesi açısından)
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
İş stresi hiç yok. Nöbetler rahat. Ancak işyerindeki kişisel faktörler etkili tabiki kısmen.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta düzey.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Eğer iş stresi yaşamak istemiyorsanız, öğretim görevlisi olmak istiyorsanız öneririm. Ancak ağırlıklı bir ortamda hasta bazlı düşünmek isterseniz biraz sıkılabilirsiniz.