Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Erzurum
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
07:30-17:30
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Şuan hayır.
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
40
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:6.600 TL
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
6 profesör 4 doçent 2 yardımcı doçent 3 yandal asistanı(uzman) 28 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Çok Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
1 ayda 12 nöbet Ortalama 3 günde 1 Ayın yarısında 2 günde 1
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Yok
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
7 ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Çok çeşitli vakalar geliyor. Klinik tanı tedavi açısından zengin bir fakülte. Diğer fakültelere sevk az yapıyoruz.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Kişisel bazda poster sunumları ve bazı hocaların akademik çalışmalarına katılabiliyorsunuz.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Bizim dönemde yurtdışına çıkan yok fakat eski dönemlerde olmuş. Başvurursanız imkan var.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
5
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Pediatri yandalları içinde rotasyonumuz var.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemli bir gün önce gelenin kıdemi bile önemsenir burada. Kıdemlilere ister istemez bağlı oluyorsun sonuçta ondan öğreniyorsun.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Öğretim görevlilerinin yaklaşımı iyi. Pratik açısında gördüğüm, tedavi ettiğim vaka sayısı çok fazla. Onun dışında pratik ihtiyacı olmuyor. Zaman da olmuyor zaten.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
İlk ayınızdan hatta ilk haftanızdan itibaren klinikte hasta takip etmeye başlıyorsunuz.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Özellikle gün aşırı nöbetinde ( ayın yarısında ) kendine zaman ayıramıyorsun. Bu bir gerçek fakat bir haftasonunu boş bırakıyorlar ayda bir şehir dışına çıkıyorsun kendine ailene zaman ayırıyorsun.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Stresli oluyor özellikle hasta yakınlarıyla baş başa kaldığında acilde poliklinikte stresli oluyor.İnsanlarla iletişimini iyi tutarak stresi aşabilirsin.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Erzurum Atatürk Üniversitesi çok köklü bir geçmişe sahip. Öğretim üyeleride çok kaliteli. Vaka sayısıda yeterli.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Tercih edecekler ilk iki yıl çömezlik döneminde biraz zahmet çekmeyi göze alacak. Gün aşırı nöbetleri göze alacak ondan sonrası gelir.