Atama İstisnaları

Mecburi Hizmet atamalarında bazı istisnalar mevcuttur. Bunlardaki iki ana başlık eş durumu ve özel
sağlık mazeretleridir. Öncelikle bu atamaların yapılması için ilgili yerlerde kadro olması ve belirtilen
zamanlarda bu atamalara başvurulması gerekmektedir.

Eş durumu tayini için bazı şartlar vardır. Kişinin Mecburi Hizmetini eşinin olduğu ilde yapabilmesi ve
buraya tayini için; eşi eğer o esnada asistanlığını yapıyorsa asistanlık eğitiminin bitimine 6 aydan fazla
kalması gerekmektedir. Bununla beraber Mecburi Hizmetle yükümlü olan kişinin eşi “devlet
menfaati” için bir şehirde kadrolu olarak çalışıyorsa (bu askeri, istihbarat ve benzeri bir sebep olabilir)
yine aynı şekilde Mecburi Hizmet için kişi eşinin yanına tayin edilebilir.

Bu durumun tersi de geçerlidir. Bir örnekle açıklamak gerekirse siz A ilinde Mecburi Hizmetinizi
yaparken eşiniz B ilinde devlette öğretmense, başvurduğunuz takdirde eşinizin A iline tayini yapılır.

Diğer bir istisna ise özel sağlık sorunlarıdır. Bu sizin için ya da bakmakla yükümlü olduğunuz bir kişi var
ise geçerlidir. Kişinin veya bakmakla yükümlü olduğu birinin belirli şehirlerde bulunan özel kliniklerde
sağlık hizmeti görmesini gerektiren bir hastalığı var ise kişinin Mecburi Hizmet ataması bu şehirlerden
birine yapılmalıdır. Bunun için ilgili hastalıkla alakalı heyet raporu alınmalıdır. Bu rapor ancak
belirlenen “Hakem Hastaneler” tarafından verilebilir.