Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Psikiyatri
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Ankara
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
09:00-18:30
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
20-30
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet :3400 Döner :500 Nöbet :300-400 Toplam :4200
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
13 prof. 5 doç. 4 yrd. doç. 15 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Aylık ortalama 7-8 kez.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 2-3 kez hasta sunumu yapıyoruz.
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Eğitim programı ve öğretim kadrosu açısından çok iyi bir fakülte.Ayrıca yeterli sayıda hasta gördüğümüz söylenebilir.Yatak sayımız diğer tıp fakültelerinin çoğundan daha fazla.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Öğretim üyeleri ve psikologlar tarafından bilimsel yayınlar yapılmakta.Ben müsait olduğum müddetçe bilimsel kongrelere katılıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
yok
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
4
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
9 ay nöroloji 4 ay çocuk psikiyatrisi 2 ay acil 3 ay dahiliye
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemli ancak cerrahi ya da diğer el becerisi/deneyim gerektiren alanlardaki kadar değil.Kıdemli asistanlara bağlılığımız söz konusu.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Evet herkes birbirine karşı anlayışlı daha iyi eğitim almamız hususunda.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Başladıktan yaklaşık 1-2 ay sonra vakalarla ilgilenmeye başlıyoruz ancak tüm sorumluluk bizim üzerimizde olmuyor tabii ki.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
olumsuz etkisi yok
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Gün içerisinde çok değişik insanlarla karşılaşıyoruz,ayrıca polikliniğimizde tehlikeli hastalar da olabiliyor.Bu nedenle aslında stresli bir işimiz var ancak mümkün olduğunca relaks olmaya çalışıyoruz.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Türkiye’deki pek çok fakülteye göre çok daha köklü olmamızın yanı sıra karşılaştığımız vakaların çeşitliliği ve uygulanan tedaviler açısından bu alanda önde gelen fakültelerden olduğumuzu düşünüyorum.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Bu alanda çalışmak isteyenler ya çok sakin ya da çok eğlenceli insanlar olmalı bence.En önemlisi de bölümünü severek isteyerek yazmış olması.