Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Nöroloji

Hastane/Fakülte: 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Nöroloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Ankara
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8.30 - 20.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Şuanda servisteyim, hayır (1 yıldan sonra evet)
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
Serviste 3-4 (40-50 poliklinik)
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet :2800 Döner :1200 Nöbet :500-900 Toplam :4500-5000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
8 prof, 1 doç, 3 uzman, 13 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Çok Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
6-8 nöbet. Yoğun(gecede 5-10 konsültasyon), en az 1-2 kere acil servise inilir.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
3 4 ayda bir
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Eksikleri mevcut olmakla birlikte ortalama
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Yılda birkaç tane. Evet katılıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Evet var. Bazı uzmanlarımız ay-yıl ile değişen sürelerde yurtdışında eğitim görmüş.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1-2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Pskiyatri 3 ay Çocuk nöroloji 1 ay Kardiyoloji 1 ay Endokrinoloji 1 ay Dahiliye yoğun bakım
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Çok önemli değil. Ama kıdemliler çömezlerin eğitiminde çok önemli rol oynamaktadır.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Oldukça anlayışlı ve iyiler. Pratik konusunda da ortalama diyebiliriz.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
hayır
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Evet, özel hayat ve aile hayatına ayrılan süre oldukça kısalıyor. Çünkü çalışma saatleri fazla.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Evet. Hastaların mevcut durumlarında akut bozulma, acil görüntüleme ihtiyacı, gereğinde acil müdahele ve yoğun bakım ünitesine ya da cerrahiye transfer gibi etmenler.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
ortalama
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Ben severek ve isteyerek bütün tercihlerimi nöroloji üzerine yaptım. İlgi ve alakam nöroloji üzerine olduğu için. Burası da nöroloji için yazılabilecek üniversitelerden.