Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Hastane/Fakülte: 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Ankara
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8.00 - 16:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
80-100
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:5000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
8 prof, 3 doç, 3 uzman, 16 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
7-8 nöbet
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
200-250
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Senede 2 literatür, 1 seminer
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
-
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Evet katılabiliyorum. Oldukça zengin olanaklara sahip.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Rutin olarak yok. Kendi çabanızla yapabilirsiniz ancak.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
her TUJS ortalama 2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
1 ay genel cerrahi 1 ay patoloji 1 ay üroloji 1 ay anestezi
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
çok önemli
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Sunuluyor ama daha iyi olabilir.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Bütün vakalara uzman denetiminde yapılıyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Özel hayatım minimal düzeyde.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Stresli bir çalışma ortamı. Asistanlar arası ilişkiler problemli.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
En iyisi olduğunu düşündüğüm için yazdım.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
-