Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Histoloji Embriyoloji

Hastane/Fakülte: 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Histoloji ve embriyoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Ankara
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8.30 - 18.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
-
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
-
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet : 2400 Döner : 1300 Nöbet : - Toplam : 3700
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 asisitan, 1 uzman, 1 yrd doç, 1 doç, 7prof.
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
--
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Her yarıyıl 1 seminer, 1 literatür
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
-
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
TÜBİTAK ve BAP araştırma projeleri. Klinikten gelen asistanlarla ve hocalarla birlikten onların deneysel(hayvan deneyi vb.) tez veya tez dışı çalışmaları.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Kısa süreli ziyaretler şeklinde yapılabilir. Enstitüye bağlı doktora yapıyor ise erasmusla 3-6 ay yurtdışına gidilebilir.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1-2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Anatomi Hepsi 1er ay Patoloji Biyokimya
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemli, kıdemlinin yeni gelene bildiklerini aktarması ve yol göstermesi sürecinde önemsenir. Baskı unsuru olarak kullanılmaz. Kıdemli-kıdemsiz herkes bildiğini diğerleriyle paylaşır.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Öğrenci derslerinde asistan olarak bulunuyor ve öğrencilerle birebir ders anlatma imkanı buluyoruz. Deneysel araştırma projelerinde hocalarla çalışarak bilimsel proje yazımı, makale yazımı gibi konularda tecrübe kazanma fırsatı sunuluyor.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
-
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Mesai saatlerimiz esnek. 18.00 yazsam da labdaki çalışmanın yoğunluğuna göre çıkış saati sınırı geceye kadar devam ediyor. Haftasonu da gelinebilir. Aileye ve özel hayata ayrılan vakti zaman zaman etkileyebilir.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Kliniklere oranla oldukça az stresli bir çalışma ortamına sahibiz.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
AÜTF Histoloji-Embriyoloji Abd. özeliikle yeni kurulan tıp fakültelerinden hem akademik hem de imkanlar açısından oldukça üstündür. Her fakültede olmayan laboratuvar araştırma imkanlarına sahibiz (elektron mikroskobu gibi). Asistan eğitimi düzenli dersler halinde olmasa da asistanlar özellikle öğrenci derslerinin sıkı takip ederler.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Çalışma ortamımız kliniklere oranla oldukça rahat. Temel bilimlerle ilgilenenler için tavsiye ediyorum. Hasta ile temastan vazgeçmek istemeyen hekimlere tavsiye edebileceğimi söyleyemem. Her zaman bizimle iletişime geçilebilir.