Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Halk Sağlığı

Hastane/Fakülte: 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Halk Sağlığı
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Ankara
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8.30 - 16:30
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
rotasyondayken evet, normalde çalışmıyoruz
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
-
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Orta
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:3500
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
11 prof, 1 doç, 12 asistan.
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
-
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
yılda 3 defa
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Ankara’da olması nedeniyle seminer, konferans, sempozyumlara katılım şansım yüksek.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Poster hazırlanması ve makale çalışmaları olmaktadır. Evet, katılıyorum.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Var, Ankara Üniversitesi ERASMUS veya TÜBİTAK bursu(projeye dahil olarak)
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
2 normal. 3-4 Sağlık Bakanlığı şeklinde.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Evet yapıyoruz. Kadın Doğum(2 ay), Pediatri(2 ay), Enfeksiyon(2 ay), Dahiliye(2ay), Göğüs Hastalıkları(2 ay) bölümlerinde rotasyon yapıyoruz.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Hayır, ancak tecrübe nedeniyle her zaman saygı ve iş yaparken danışma söz konusu.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Gayet iyi, çalışma yapmak istediğimizde mutlaka yardımcı olurlar.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
-
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Nöbet olmadığı, koşullar uygun olduğu için memnunum.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
stresli bir çalışma ortamı yok
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Halk Sağlığı isteyen hekim adaylarına kesinlikle öneririm. Çalışma koşulları uygun ve rahat.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
İsteyerek gelmelerini ve gerçekten bu alanda bir şeyler yapmak için gelmelerini tavsiye ederim.