Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Tıbbi Fizyoloji

Hastane/Fakülte: 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Fizyoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Aydın
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Hayır
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
-
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:2800 Döner:1000 Nöbet:yok Toplam:3880
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 Öğr. Gör. , 3 Asist.
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Yok
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Yok
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Haftada en az 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Yeni bir fakülte olduğu için daha az öğretim görevlisine sahip, gelişmeye muhtaç
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Yüksek lisans tez, doktora tez düzeyinde araştırmalar yapılıyor. Her asistan bunlara katılıyor.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Erasmus ile kısa süreli yurt dışı staj imkanı bulunuyor.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Bölümümüzde rotasyon yoktur.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdeme dayalı bir hiyerarşi söz konusu değil.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Son derece anlayışlı ve öğreticiler. Bizim isteğimiz doğrultusunda her türlü pratiği yapmaya açıklar.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
-
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Henüz herhangi olumsuz bir etkisiyle karşılaşmadım. Hastane içerisindeki şiddet vakaları sebebiyle, temel tıp seçmemden memnunlar.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Son derece huzurlu bir çalışma ortamım var.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Yeni yapılan bir fakülte olduğu için gelişmeye muhtaç ve gelişime açık bir bölüm.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Huzurlu bir çalışma ortamı, bilimsel araştırma olanakları ve yurt dışı eğitim/çalışma olanakları sebebiyle tavsiye ediyorum.