Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Göğüs Hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Göğüs Cerrahisi
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Aydın
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08:00-17:00/18:00(çok nadir 18:30)
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Hayır
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
-
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:3300 Döner:800 Nöbet:800 Toplam:4900
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
1 Prof. , 2 Doç. , 1 Yrd. Doç. , 1 Uzm. , 1 Asist.
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Fazla
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 10 nöbet tutuyorum, nöbetler yoğun geçiyor. Neredeyse durmadan çalışıyorum.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
-
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Yapılmayan bir sürü tetkik ve işlem var.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Orta düzeyde, henüz katılmadım.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Yok.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
0-1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Dahiliye 6 ay, kardiyoloji 2 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem söz konusu değil
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Pratik yapmamıza fırsat veriliyor
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
İlk aydan vaka veriliyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Çok yoğun çalışma koşulları nedeniyle ailem ile kısıtlı bir ilişkim var.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Çalışma ortamı stresli, hastalar komplike ama genel olarak stresli bir insan değilim. Bu yüzden sıkıntı yok.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta düzeyde.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Sevilmeden kesinlikle yapılamayacak kadar yoğun ve stresli bölüm.