Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Hastane/Fakülte: 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Çocuk Ruh Sağlığı
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Aydın
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
12
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Düşük
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:3300 Döner:750 Nöbet: Toplam:4000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
3 Yrd. Doç. , 9 Asist.
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Servis nöbeti yok, acil icap şeklinde değişken nöbetler.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
-
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1-2
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Tanı ve tedavi açısından ortalama bir kliniktir. Türkiye geneline göre sayımız oldukça yeterli. İl küçük olduğu için hasta sayısı ve çeşitlilik az.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Çalışmalar yeterli düzeyde yapılıyor. Hocalar yönlendiriliyor, biz de katılıyoruz.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Değişim programlarına katılabiliyoruz. Hocalarımız buna imkan sağlıyor.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1+1 ya da 2+1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Çocuk nöroloji 3 ay, yetişkin psikiyatri 9 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem son derece önemli, kıdemlilerimize her zaman saygı duyarız.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Her açıdan bize yakınlar, gerek eğitim gerekse diğer konularda bize destek oluyorlar
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Vakalar poliklinik üzerinden yürütülüyor. 3. aydan itibaren vaka almaya başlıyoruz.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Belli zamanlarda yoğunluk oluyor, ancak genel olarak kendimiz ve ailemiz için vakit bulabiliyoruz.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Çok stresli sayılmaz, sadece hasta gözetimi ve bilgi yoğunluğuyla karşılaşıyoruz. Tecrübe ve dahaz fazla okumakla bunla baş edebiliriz.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Sağlıkta dönüşümden sonra daha iyi olduğumuz söylenebilir, ancak ruhsal açıdan bazen yorucu olabiliyor. Eğitim sürecimiz mezuniyetten sonra bile devam ediyor.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Bir çok yönden farklı bir bölümüz. Hasta türleri, hasta yaklaşımı, eğ,t,m programlarımız farklı. Bu bölümde çalışmak isteyenler en azından bir kere polikliniğe gelip tecrübe edinirlerse ilerde de beklentileri boşa çıkmamış olur.