Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Adli Tıp

Hastane/Fakülte: 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Adli Tıp
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Aydın
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08:30-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
10
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:2000 Döner:1200 Nöbet:350 Toplam:3550
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
2 Prof. , 2 Yrd. Doç. , 6 Asist.
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
Ayda 7 kez 7 gün icap nöbeti şeklinde yapıyoruz, evden çağrılıyoruz. Nöbet koşullarından oldukça memnunuz.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Otopsi ameliyat sayılırsa bölüm olarak ay yaklaşık 12 otopsi
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Haftada 1 sunum yapılıyor, 6 haftada bir bana sıra geliyor.
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Bölümümüz diğer üniversite hastanelerinden farklı olarak çok sayıda farklı çeşitlilikte hastalarla karşılaşabiliyoruz. Yeterince tanı ve tedavi açısından gayet iyi düzeyde. Bölüm olarak hasta görme, rapor yazma, otopsi pratiği açısından oldukça avantajlıyız. Eğitim eksiklerini de sunumlarla tamamlamaya çalışıyoruz
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Yeterli sayıda olmadığını düşünüyorum. Yıllık 2-3 makale yapabiliyoruz, ancak kongrelere katılım ve kongreye gönderilen bildiriler noktasında oldukça fazla sayıda bildirilerimiz var, bilimsel çalışmalara aktif katılıyoruz.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
Yurt dışında otopsi eğitimi verilebiliyor, ancak ben katılmadım. (şahsi nedenlerden dolayı)
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1-2
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Patoloji 6 ay, psikiyatri 2 ay, çocuk psikiyatri 2 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemlidir. Kıdemli asistanlar tez, bilimsel çalışma yapma, diğer asistanların yazdığı raporları düzeltme, beraber hasta muayenesi gibi işleri yapıyorlar. Primer hasta bakılmıyor. Ancak kıdemli asistan diğer asistanların çalışma şeklini etkilemez. Hiç bir asistan diğerine bağlı değildir.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Oldukça iyi, insancıl, insaflı, müsamahalı. Yeterli pratik yapabiliyoruz. Eğitim noktasındaki eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Evet veriliyor, 6. aydan sonra aktif hasta bakma, rapor yazma, otopsi yapma bekleniyor. Bu süreyi geciktiren asistanlara ek süre ve tolerens sağlanıyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Oldukça olumlu, aileme vakit ayırabiliyorum, işimi seviyorum
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Stresli bir iş değil sadece özen gösterilmesi gereken birişte çalışıyorum.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Pratik olarak asistan eğitim, vakalara yaklaşım iyi. Özel vakalar diyebileceğimiz dosyalar bize gönderilmiyor maalesef. Eğitim almamız gereken çok yol var.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
İlk tercih olarak yazılması gereken bir bölüm. Eğer otopsi, cinsel muayene yapmaktan çekinmiyorsanız, yargı makamları beni korkutamaz tarafsızca kararımı veririm diyorsanız bu bölümü yazın lütfen.